Hunter Du
油气经纪人联合创始人
Tel:
15122437573
LinkedIn:
Wechat:
duxiaolang003
E-mail:
hunterdu@fonchan.com
扫描关注推荐顾问
擅长领域:
最近30天:
上岗          客户offer数          客户面试          推荐 
全部业绩:
上岗          客户offer数          客户面试          推荐 

  运作中的岗位
职位名称 职位年薪 招聘企业 工作地点 更新时间

  成功运作的岗位
职位名称 职位年薪 招聘企业 工作地点 推荐状态